Behandlinger

 Typiske plager som vi tar oss av:

Det er mange årsaker til hodepine. Av de mest vanlige er: spenninger i muskelfestene til nakkemuskulaturen, låsninger i nakkeledd som fører til redusert blodsirkulasjon i området, kjeveproblematikk, skulder problemer som overføres til nakkeregionen, anstrengelse av øyne gjennom bruk av mye pc eller for svake briller, mm. Alle disse årsakene kan skape varierende grad av hodepine eller forverre en allerede underliggende tilstand. Ved bruk av bløtdelsteknikker og manipulasjon for å løse opp i spenninger og låsninger i muskler og ledd, samt samtaler om mulige andre underliggende årsaker, har kiropraktikk fantastisk gode resultater på de aller fleste.
Er ofte et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til. Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparat. Svimmelhet oppstår når det skapes forvirring i hjernen ang informasjonen som kommer inn fra disse forskjellige sansene. Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil og ustø, og opplever en gyngende og vaklende følelse. Mange føler seg ør i hodet og det svartner for øynene. Forskning viser at mellom 20-30% av befolkningen opplever svimmelhet, og forekomsten øker med alder. Dette er ofte grunnet redusesert aktivitet og kan dermed lett forebygges. Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander. Behandlingen forsøker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat, og det legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig.
De fleste har opplevd kink i ryggen. Dette kan være alt fra mildt irriterende til voldsomt smertefullt. Den gode nyheten er at årsaken er usansett ikke alvorlig, så fremt du ikke har vært utsatt for en omfattende traume. I slike tilfeller vil vi henvise videre til bildediagnostikk for å avklare omfanget av skadene. Men, for det overveldende flertall, er det kun snakk om inflammasjon i leddkapsel og ligamenter, muskelkramper og ringvirkningene derav. Disse vil lett kunne roes ned gjennom avpasset bruk av muskelavspenningstekninkker, manipulasjon av ledd, kuldebehandling og riktig aktivisering av området. DET ER VIKTIG Å IKKE BLI FOR PASSIV! Er plagene mer av den kroniske sorten, vil samtalen rundt symptomsforløpet, ytre og indre faktorer spille en mer sentral rolle. Medikamenter, kosthold, aktivtetsnivå, arbeidsforhold, mm er sentrale aktører her. Vi vil jobbe sammen med deg for å legge opp til en varig endring i hverdagen som vil forbedre symptomene og forebygge nye.
Vondter i skuldre, albuer, håndledd, hofter, knær og ankler skyldes som oftest en ubalanse i musklene som skal stabilisere dem og/eller en overbruk/feilbruk av leddene over tid. Lange dager ved pulten på skolen og kontoret fører til en forkorting av muskulaturen på framsiden av kroppen og en svekking av kroppens bakre muskelkjeder. Gjennom grundig evaluering av kroppsholdning og bevegelsesmønstre vil vi kunne belyse akkurat hvilke områder som bør styrkes og/eller tøyes for best mulig resultat. I tillegg til bløtdelsbehandling og mobilisering av ledd vil et godt sammarbeid med deg som pasient være sentralt for å få hurtigst mulig resolusjon av problemene.

8

9